Panu Arkadiuszowi Przewłockiemu, rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz Radni Gminy Jonkowo.

Grafika z napisem. Ramka z krzyżem i liśćmi palmowymi. Treść kondolencji jak powyżej.