Pani Marii Walczak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor i pracownicy Żłobka Publicznego w Warkałach.

 

Obraz przedstawiający tekst kondolencji o treści jak powyżej. Dookoła tekstu ramka, krzyż oraz gałązki oliwne.