Pani Elżbiecie Pieklik wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkoły Podstawowej we Wrzesinie.

 Obraz z kondolencjami o treści jak powyżej.