Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek28 września 2020 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej lub ze względów bezpieczeństwa epidemicznego - jeśli pogoda na to pozwoli na placu przy świetlicy wiejskiej.

 

(W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 28 września - godzinę 17:15)

porządek zebrania:

  • otwarcie zebrania
  • stwierdzenie prawomocności zebrania
  • głosowanie projektu porządku obrad
  • sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
  • zmiany przedsięwzięć budżetu lub ich zakresu za rok 2020
  • ustalenie budżetu wiejskiego na rok 2021
  • sprawy różne

    W związku z pandemią proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Sołtys i Rada Sołecka Nowego Kawkowa