Wójt Gminy Grodziczno ogłsza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Grodziczno.

Ogłoszenie o przetargu (format PDF, rozmiar: 92 kB)