Zdjęcie przedstawiające dwie osoby siedzące po obu stronach stołu i prowadzące rozmowę.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Zdjęcie przedstawiające maszynę do pisania z kartką zawierającą napis: zebranie wiejskie.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie dotyczące planowanej budowy chodnika, które odbędzie się dnia 17.10.2021 o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej.

Zdjęcie przedstawiające stos banknotów o różnym nominałach.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pupki informują, że podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w dn. 19.09.2021 r. podjęto decyzję o następującym rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na rok 2022:

Zdjęcie przedstawiające długopis i kartkę z napisem: zebranie wiejskie

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Stare Kawkowo, dnia 27.09.2021 o godz. 19:00 zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Zdjęcie przedstawiające paletki do tenisa leżące na stole.

Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza kluby z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego sezon 2021/2022.

Zdjęcie przedstawiające monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości.

Sołtys i Rada Sołecka Warkał informują, że podczas zebrania wiejskiego w dn. 03.09.2021 r. podjęto decyzję o następującym rozdysponowaniu fonduszu sołeckiego na rok 2022:

Zdjęcie przedstawiające długopis i kartkę z napisem: zebranie wiejskie.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Szałstry, dnia 15.09.2021 o godz. 18:00 zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w Szałstrach.

Zdjęcie przedstawiające długopis i skoroszyt z napisem: zebranie wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka Gutkowa zapraszają na zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania funduszu na rok 2022.