30 listopada kończy się trwający od 1 września Powszechny Spis Rolny. Do tego czasu prowadzący gospodarstwa rolne wszystkie osoby tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mają obowiązek wziąć w nim udział.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej (www.spisrolny.gov.pl) lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. W naszej gminie dla osób które nie posiadają komputera z dostępem do internetu istnieje również możliwość przeprowadzenia samospisu w urzędzie gminy na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku komputerowym.

Plakat powszechnego spisu rolnego. Trzy osoby, w tle pole obsiane zbożem.