Podpisanie umowy przez wójta gminy i przedstawiciela firmy SL Computer

Dnia 03.06.2020 r. wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko, podpisał umowę, z Panem Andrzejem Grochowskim prowadzącym firmę SL COMPUTER, której przedmiotem był zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli trzech szkół podstawowych gminy Jonkowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Budynek Urzędu Gminy od strony frontowej. Wejście do budynku.

Szanowni Petenci. Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. wznawiamy bieżącą obsługę mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie.

Dłonie na klawiaturze laptopa.

Wójt Gminy Jonkowo złożyła wniosek i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup m.in. laptopów z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem i napisem: ważny komunikat. W tle mozaika z identycznych znaków.

W związku z otwarciem przez rząd przedszkoli i żłobków z dniem 6 maja br. przygotowujemy się do ich ewentualnego otwarcia w dniu 11 maja.

Dłoń trzymająca białą kartkę z napisem ogłoszenia, adresem strony www i herbem gminy.

Przedstawiamy treść pism przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w sprawie opieki w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Palący się znicz szklany.

Z żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2020 roku w wieku 90-ciu lat zmarł członek OSP Jonkowo - Jerzy Kaesler. Druh Jerzy był prezesem naszej jednostki. Funkcję tę pełnił przez prawie 30 lat, do 1979 roku. Był jednym z inicjatorów budowy Domu Strażaka w Jonkowie. Pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2020 roku w Niemczech.

Rozrzucone banknoty stuzłotowe.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego. 

Logo ZUS z czerwoną tabliczką na środku z napisem tarcza antykryzysowa

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.