Długopis leżący na skoroszycie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że Wójt Gminy Jonkowo, Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne o zasięgu gminnym, których celem było poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców gminy Jonkowo do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021- 2028. Ustalono termin konsultacji od dnia 3.12.2020 r. do dnia 16.12.2020 r.

Dłoń, długopis, napis konsultacje, w tle strzałki skierowane w górę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 3 do 16 grudnia 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028.