Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 26 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki nr 166/11 o pow. 377 m², obręb Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie podania w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę Jonkowo działek o nr: 64/88, 64/94, 64/95, 64/96, obręb Giedajty.
  5. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym 3 B obręb Stękiny.
  6. Zaopiniowanie pisma w sprawie utrudnienia dojazdu do działek nr 101 oraz 102/1 obręb Jonkowo.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jonkowo. ( droga nr 157007 N, Pupki)
  8. Omówienie wytycznych dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamkniecie posiedzenia.