Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 29.09.2021 r. (środa), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10.30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.
  5. Przyjęcie protokołu nr 8/2021 z dnia 27.08.2021 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.