Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, informuje o posiedzeniu komisji, które odbędzie się dnia 6 października 2021 roku  (środa) o godz. 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie dotyczącymi ustalenia kosztów przy opracowaniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Jonkowo.
  4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.