Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 06.10.2021 r. (środa) o godzinie 15:50, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie petycji w sprawie dodania przepisów do uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  4. Omówienie pisma dotyczącego przydziału lokalu gminnego.
  5. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Jonkowo dotyczącej niewłaściwego utrzymania stanu drogi .
  6. Omówienie petycji w sprawie budowy kanalizacji deszczowej.
  7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  8. Sprawy różnie.
  9. Zamknięcie posiedzenia.