Grafika przedstawiająca dłoń trzymającą lupę. W tle wykresy i strzałki skierowane ku górze.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, informuje o posiedzeniu komisji, które odbędzie się dnia 6 października 2021 roku  (środa) o godz. 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Zdjęcie przedstawiające monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości na tle roślinności. Napis: komisja budżetowa.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 29.09.2021 r. (środa), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 10.30.

Grafika zawierająca zachodzące na siebie tryby z różnymi ikonkami. Napis: komisja gospodarki i strategii rozwoju.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński zwołuje posiedzenie na dzień 29.09.2021 r.  (środa), które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8.00.

Sylwetki postaci, herb, napis Rada Gminy Jonkowo

Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XXXVIII  sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29.09.2021 r. (środa) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.