Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego – umowa na czas określny (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo – Główny księgowy)” w terminie do 26.10.2020 roku do godziny 16:00 . Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia, wymagania dotyczące stanowiska oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych. (format pliku: PDF, rozmiar: 84 kB)